Vernieuwde versie online simulatietool

28/04/2020

In juni 2019 bracht het Deense bedrijf MicroShade de eerste editie uit van SimShade, een gratis online simulatietool voor glasgevels. Deze tool maakt het mogelijk om te kijken wat de impact van verschillende oplossingen op het gebied van zonwering en beglazing heeft op de totale prestatie van gevels. Een nieuwe release maakt het ook mogelijk om te berekenen en vergelijken op ook gebouwniveau.

 

MicroShade produceert een kunststof of stalen membraan dat vooral zonwering biedt wanneer het tussen twee of drie lagen glas wordt gelamineerd. Het uitzicht en aangename daglichtcondities blijft volgens de makers ongewijzigd. ‘Samen verhogen deze parameters de kwaliteit van het binnenklimaat aanzienlijk’, aldus deze in 2003 opgerichte spin-off van het Deense Technologisch Instituut. MicroShade bestaat uit lamellen van microscopisch formaat die de directe zon grotendeels weren. Het schaduweffect kan worden vergeleken met dat van buitenzonwering, met dat verschil dat de lamellen bijna onzichtbaar blijven omdat ze te klein zijn voor het menselijk oog. Het enige dat waarneembaar is, is de streep waar ze op het glas zijn verlijmd.

 

 

Glasgevels simuleren met Simshade

 

Het ontstaan van SimShade kwam voort vanuit de behoefte klimaatberekeningen uit te voeren op glas- en zonweringssystemen, inclusief complexe glasgevels. Het technische team van MicroShade kon geen programma vinden dat dit kon realiseren. ‘Dus besloten we om SimShade dit zelf te gaan ontwikkelen om de benodigde informatie te krijgen voor de verschillende projecten waaraan we werken’, zegt Helle Foldbjerg Rasmussen, hoofd technische ondersteuning. ‘Maar we beseften ons al snel dat er ook vraag is naar de holistische benadering van het evalueren en vergelijken van verschillende gevelsystemen; niet alleen op technische waarden, maar ook op het gebied van economische en milieuvoordelen. Dit is de rede dat wij nu een nieuwe versie presenteren waarmee we gebruikers een uitgebreid overzicht aanbieden van technische gegevens en omgevingsspecificaties op zowel component- als gebouwniveau.’

 

Actuele klimaatgegevens

 

‘SimShade geeft de kans om op basis van actuele weergegevens glasgevels op ruimteniveau te beoordelen. De gevolgen voor het thermische binnenklimaat, het uitzicht naar buiten, het beschikbare daglicht en zelfs de kosten over een periode van 25 jaar zijn in het simulatieprogramma opgenomen’, zegt Eik Bezzel, CEO van MicroShade. ‘Wij zijn van mening dat beslissingen omtrent de bouw alleen kunnen worden genomen als alle parameters kunnen worden berekend en beredeneerd. Dit is in het belang van de eigenaar, de eindgebruiker en de adviseur. We zijn dus verheugd en trots om deze verbeterde tool voor iedereen toegankelijk te maken.’

Terug naar overzicht