Glas bestaat langer dan je denkt

06/11/2019

Glas wat wij kennen is waarschijnlijk zo oud als de aarde zelf. Wist je dat er zelfs op de maan glas aanwezig blijkt te zijn? Een tijd geleden zijn er maansteenmonsters afgenomen. In één van die maansteenmonsters die Apollo-14 heeft meegenomen, werd er glas aangetroffen. Door de lava van vulkaanuitbarstingen kan men een stof aantreffen, die eigenschappen van glas heeft. Dit wordt ook wel obsidiaan genoemd, lavaglas, het is wel lichtdoorlatend maar niet doorzichtig.

In het Nabije Oosten zijn er bekende glazen voorwerpen die dateren van 5000 voor Christus gevonden. Het zijn glasparels, die waarschijnlijk in de natuur zijn gevormd, of per toeval zijn ontstaan door verhitting van kwartskorreltjes in het zand.

De eerste holle glazen voorwerpen kreeg men door een vloeibare glasachtige massa rond een vorm van kiezelhoudende klei te gieten. Als het glas verhard was, kon de vorm worden verwijdert. Vervolgens maakte men het mooi en deden ze er leuke versieringen op.

In El Amarna (Egypte) zijn er veel oudheidkundige vondsten gevonden. Ook zijn er overblijfselen van een glasblazerij gevonden en het wordt zeer waarschijnlijk dat arbeiders uit Mesopotamië hier door Egyptenaren verplicht moesten werken. Er zijn tekeningen gevonden waar arbeiders aan het blazen waren. Men denkt dat dit glasblazers zijn, maar onderzoekers ontkennen dit. Waarschijnlijk gaat het hier om smeden die met een pijp hun smidsvuur aanblazen.

Voor onze jaartelling was men nog niet klaar om vlakglas te kunnen maken. Kleine plaatjes glas waren makkelijk, maar nog nauwelijks doorzichtig. In Syrië is er een belangrijke uitvinden gedaan, namelijk het blazen van glazen voorwerpen met behulp van een holle blaaspijp. Door deze uitvinding, konden mensen grotere hoeveelheden holglas maken.

In Pompeï, de stad wat bedolven is in het 79, heeft men een bronzen raam gevonden met een glazenruit van ongeveer 540 x 720 mm. Voor ons is dit klein, maar in het jaar 79 was die een grote ruit! De ruiten waren normaliter gezien veel kleiner. Dit glas werd geproduceerd door de gesmolten glasmassa uit te gieten op een stenen tafel.

Glas bestaat dus al enorm lang! Hedendaags is Emmery de specialist op het gebied van glas. Bekijk welke type glas wij o.a. aanbieden en houd ons nieuws in de gaten voor meer interessante items.

Terug naar overzicht